P O D Ě K O V Á N Í

  

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SVÝMI PODPISY PODPOŘILI ZÁCHRANU VEŘEJNÉHO PARKU KRÁLOVKA.

         ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME  STAROSTCE MČ PRAHA 6 PANÍ MARII KOUSALÍKOVÉ A JEJÍMU ZÁSTUPCI PANU RENÉ PEKÁRKOVI, ZA RYCHLOU NÁVŠTĚVU PARKU A VSTŘÍCNÉ A INICIATIVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÝM – SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ZASTUPITELI MČ PRAHA 6 – BYLO DOSAŽENO, ŽE PARK KRÁLOVKA ZŮSTANE ZACHOVÁN CELÝ.

         DÍKY 1304 PODPISŮM PETICE BUDE MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6 NAVRŽENA ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY TAK, ABY JIŽ NIKDY V BUDOUCNU NIKDO NEMOHL KOUPIT ZELEŇ VEŘEJNÉHO PARKU KRÁLOVKA.

 PRAHA, 28. 6. 2013

                                                         ZA PETIČNÍ  VÝBOR:

                                                         NADIA MARTA PAUROVÁ

                                                        IVETA KOZDERKOVÁ

                                                        JUDr. TOMÁŠ HÜBNER